• +48 502 398 444        biuro@prokonsbud.pl

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY w Rudziszkach

Projektu budowlany przebudowy budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rudziszkach na zlecenie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przedmiotowy budynek został wzniesiony najprawdopodobniej około 1627 roku z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Budynek to typowy obiekt w zakresie wykonawczo-materiałowym, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych (cegłą, beton, drewno, stal). Obiekt składa się z dwóch części: głównej dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej ze stropodachem nieużytkowym oraz jednokondygnacyjnej dobudówki. Projekt obejmował wykonanie nowych schodów miedzy kondygnacyjnych i zewnętrznych, wymianę części stropów oraz wykonanie konstrukcji dachu stalowego czterospadowego, mansardowego na głównej części budynku. Schemat statyczny dachu został zaprojektowany jako rama sztywna podparta na końcach na podporach przegubowo nieprzesuwnych i wykonana z profili dwuteowych (IPE i HEB). Wymieniane stropy drewnienie zostały zastąpione lekkimi stropami prefabrykowanymi Rectolight REI60, złożonymi ze sprężonych belek stropowych w rozstawie co około 60cm. Wypełnienie między belkami stanowić będzie lekkie drewno prasowane wraz z nadbetonem monolitycznym C25/30.

data realizacji projektu: luty-maj 2017