• +48 502 398 444        biuro@prokonsbud.pl

EKSPERTYZY TECHNICZNE

BUDYNKI POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Szczecinie

Ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dotycząca termomodernizacji trzech budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zakres każdego opracowania obejmował sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, ściany, stropy, więźby, jak również elementów ogólnobudowlanych jak izolacje, tynki, pokrycie dachu itp. Ekspertyzy zostały wykonane na podstawie wizji lokalnych oraz pomiarów kontrolnych. W opracowaniach przedstawiono wnioski i zalecenia niezbędne do wykonania termomodernizacji obiektów w tym projekty budowlane i wykonawcze wzmocnień stropów, konstrukcji pod centrale wentylacyjne i panele fotowoltaiczne. Na budynku SWFiS konstrukcja pod 76 paneli została zaprojektowana w postaci podestu zlokalizowanego na dachu zaplecza sali sportowej. Kontrukcję stanowią ramy stalowe z węzłami sztywnymi, przegubowo oparte na istniejącym stropie żelbetowym. Sztywność podłużną zapewniają rygle, belki oraz stężenia prętowe typu „X”.

data realizacji projektu: marzec-maj 2017

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na terenie Gminy Koluszki

Ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, dotycząca głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki. Zakres każdego opracowania obejmował sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, ściany, stropy, więźby, jak również elementów ogólnobudowlanych jak izolacje, tynki, pokrycie dachu itp. Ekspertyzy zostały wykonane na podstawie wizji lokalnych oraz pomiarów kontrolnych. W opracowaniach przedstawiono wnioski i zalecenia niezbędne do wykonania termomodernizacji obiektów. Opracowanie obejmowało również wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wzmocnień drewnianych więźb dachowych na trzech budynkach, oraz wymiany konstrukcji dachu na budynku OSP Borowa.

data realizacji projektu: styczeń-luty 2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Górze Kalwarii

Ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, dotycząca termomodernizacji kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Zakres każdego opracowania obejmował sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, ściany, stropy, więźby, jak również elementów ogólnobudowlanych jak izolacje, tynki, pokrycie dachu itp. Ekspertyzy zostały wykonane na podstawie wizji lokalnych oraz pomiarów kontrolnych. W opracowaniach przedstawiono wnioski i zalecenia niezbędne do wykonania termomodernizacji obiektów oraz projekty wzmocnień więźby dachowej i wymiany dachu nad kotłownią.

data realizacji projektu: październik-listopad 2016

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA W GMINIE NOWY WIŚNICZ

Ekspertyzy techniczne stanów istniejących budynków szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowanych na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Opracowania wykonane na zlecenie gminy w związku z planowaną termomodernizacją budynków szkolnych w miejscowościach: Nowy i Stary Wiśnicz, Królówka, Muchówka, Chronów i Połom Duży. Zakres każdego opracowania obejmował sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, ściany, stropy, więźby, jak również elementów ogólnobudowlanych jak izolacje, tynki, pokrycie dachu itp. Ekspertyzy zostały wykonane na podstawie wizji lokalnych oraz pomiarów kontrolnych. W opracowaniach przedstawiono wnioski i zalecenia niezbędne do wykonania termomodernizacji obiektów.

data realizacji opracowania: styczeń 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH w Częstochowie

Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. Przedmiotem ekspertyzy było sprawdzenie konstrukcji nośnej części stropów międzykondygnacyjnych oraz konstrukcji więźby. Zakres opracowania obejmował ekspertyzę techniczną, dotyczącą sprawdzenia możliwości wykonania termomodernizacji oraz bezpiecznego użytkowania (eksploatacji) w/w obiektu. W zakres ekspertyzy wchodziła: wizja lokalna, pomiary laserowe ugięć stropów, obliczenia konstrukcji nośnej (drewniane belki stropowe, więźba dachowa), wnioski oraz zalecenia niezbędne w dalszej eksploatacji obiektu.

data realizacji opracowania: październik 2015

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Katowicach

Ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Katowice ze względu na niezadawalający stan techniczny konstrukcji dachu sali gimnastycznej oraz basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Opracowanie miało na celu sprawdzenie możliwości bezpiecznego użytkowania sali gimnastycznej i basenu oraz ewentualnego wykonania termomodernizacji obu obiektów. W zakres ekspertyzy wchodziła: wizja lokalna, inwentaryzacja metodą skaningu 3D, obliczenia głównej konstrukcji nośnej (kratownice stalowe), wnioski oraz zalecenia niezbędne w dalszej eksploatacji obiektu.

data realizacji opracowania: lipiec 2014

SZKOŁA PODSTAWOWA w Katowicach

Ekspertyza techniczna wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Katowice ze względu na niezadawalający stan techniczny przewiązek międzysegmentowych Szkoły Podstawowej nr 66. Opracowanie miało na celu sprawdzenie możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu oraz ewentualnego wykonania termomodernizacji całego obiektu. W zakres ekspertyzy wchodziła: wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, wnioski oraz zalecenia niezbędne w dalszej eksploatacji obiektu, projekt wzmocnień przewiązek.

data realizacji opracowania: sierpień 2014