• +48 502 398 444        biuro@prokonsbud.pl

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY w Rudziszkach

Projektu budowlany przebudowy budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rudziszkach na zlecenie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przedmiotowy budynek został wzniesiony najprawdopodobniej około 1627 roku z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Budynek to typowy obiekt w zakresie wykonawczo-materiałowym, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych (cegłą, beton, drewno, stal). Obiekt składa się z dwóch części: głównej dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej ze stropodachem nieużytkowym oraz jednokondygnacyjnej dobudówki. Projekt obejmował wykonanie nowych schodów miedzy kondygnacyjnych i zewnętrznych, wymianę części stropów oraz wykonanie konstrukcji dachu stalowego czterospadowego, mansardowego na głównej części budynku. Schemat statyczny dachu został zaprojektowany jako rama sztywna podparta na końcach na podporach przegubowo nieprzesuwnych i wykonana z profili dwuteowych (IPE i HEB). Wymieniane stropy drewnienie zostały zastąpione lekkimi stropami prefabrykowanymi Rectolight REI60, złożonymi ze sprężonych belek stropowych w rozstawie co około 60cm. Wypełnienie między belkami stanowić będzie lekkie drewno prasowane wraz z nadbetonem monolitycznym C25/30.

data realizacji projektu: luty-maj 2017

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA w Czarnocinie

Projekt budowlany i wykonawczy dotyczący rozbudowy przedszkola w miejscowości Czarnocin o pow. zabudowy 585m2 . Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, oparty na rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 36,60 x 16,90m. Nowoprojektowany budynek oddylatowany od istniejącej części. Posadowienie budynku zaprojektowano na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. W części środkowej znajduje się klatka schodowa z schodami monolitycznym, żelbetowymi oraz spocznikiem wspornikowym. Strop nad parterem został zaprojektowany jako żelbetowy typu Filigran. Główną konstrukcje dachu zaprojektowano jako stalową w postaci rygli z jętką oraz słupem środkowym, opartych na ścianach nośnych zewnętrznych w sposób przegubowo-przesuwny, oraz wewnętrznych przegubowo-nieprzesuwny.

data realizacji projektu: czerwiec-lipiec 2016

ROZBUDOWA SZPITALA w Zduńskiej Woli

Projekt budowlany i wykonawczy dotyczący rozbudowy zespołu szpitalnego w miejscowości Zduńska Wola. Projektowana powierzchnia zabudowy 2436m2, użytkowa około 6000m2. Główne części obiektu szpitalnego oparte na rzucie w kształcie litery „H”, czterokondygnacyjne. Pomiędzy głównymi skrzydłami (zieleń i komunikacja) zaprojektowano podpiwniczenia. W obrysie zewnętrznym konstrukcji budynek o wymiarach 48,04x63,39m, segmenty główne 16,64x63,39 oraz 17,64x63,39, część środkowa 13,66x14,64m. Płyta fundamentowa zaprojektowano jako większą od obrysu budynku z uwagi na znajdującą się strefę dostaw, wraz z pochylnią i ścianą oporową. Konstrukcja budynku została zaprojektowana jako szkieletowa słupowo-ryglowa. Ramy składają się z podciągów o wymiarach 40x60cm połączonych monolitycznie z żelbetowymi słupami o wymiarach 40x40cm zamocowanymi na sztywno w płycie fundamentowej. Stropy w budynku zaprojektowano w technologii półprefabrykowanej Filigran, ściany zewnętrzne jako żelbetowe monolityczne, oraz z bloczków silikatowych. Usztywnienia przestrzenne stanowią klatki schodowe z żelbetowymi ścianami i biegami. Na części środkowej na ostatniej kondygnacji zaprojektowano lądowisko dla helikopterów o powierzchni lądowiska 625m2 (25x25m). Główną konstrukcję lądowiska stanowi stalowa kratownica przestrzenna oparta na słupach żelbetowych przechodzących przez strop. Na konstrukcji stalowej zaprojektowano płytę żelbetową Filigran o grubości 20cm. Do lądowiska poprowadzono rampę dojazdową z windy opartą na konstrukcji stalowej dachu jednego z pomieszczeń technicznych znajdujących się na dachu budynku. Konstrukcję pomieszczeń technicznych na dachu stanowią ściany murowe gr. 24cm oparte na belkach żelbetowych stropodachu. Zadaszenia zaprojektowano jako lekkie w postaci rygli stalowych pokrytych blachą trapezową.

data realizacji projektu: lipiec 2015 do marzec 2016

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI w Częstochowie

Projekt budowlany i wykonawczy dwóch budynków przeznaczonych na dom spokojnej starości (pow. użytkowa 1809,6 m2) oraz budynek z pokojami gościnnymi (pow. użytkowa 308,3 m2). Oba budynki zaprojektowano jako wolnostojące, jedno- i dwukondygnacyjne, w kształcie litery „U” oraz prostokąta (budynek z pokojami gościnnymi), niepodpiwniczone. Budynek główny wymiarach 52,0x48,5m i składający się z pięciu oddylatowanych od siebie części, natomiast budynek pomocniczy jednoczęściowy o wymiarach 13,0x30,0m. W części budynku głównego, dwukondygnacyjnego zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz szyb windy osobowej. Układ ścian nośnych zaprojektowano jako dwukierunkowy oparty na żelbetowych płytach fundamentowych. Strop międzykondygnacyjny części dwupiętrowej, oraz stropodachy przewiązki budynku głównego oraz budynku z pokojami gościnnymi zaprojektowano z prefabrykowanych płyt kanałowych. Pozostałe dachy będa wykonane z prefabrykowanych dźwigarów drewnianych w układzie dwuspadowym.

data realizacji projektu: kwiecień 2015

ROZBUDOWA SZPITALA w Krynicy

Projekt rozbudowy budynku szpitala w Krynicy-Zdroju. Obiekt wolnostojący, pięciokondygnacyjny, o podstawie prostokąta. Budynek połączony dwoma przewiązkami z istniejącym budynkiem szpitalnym. W obrysie zewnętrznym konstrukcji obiekt będzie miał wymiary B x L = 21,15 x 29,75 m.
Konstrukcję nośną budynku zaprojektowano z żelbetowych ram o węzłach sztywnych rozstawionych co 6,60 i 3,00 m w układzie poprzecznym oraz podłużnym. Ramy poprzeczne złożone z podciągów o wymiarach 40 x 50 cm oraz słupów o wymiarach 40x65 cm i 30x40 cm (skrajne). W kierunku podłużnym ramy zaprojektowano z belek podwójnych (z pustką w środku) i wymiarach w gabarycie 65 x 50 cm (20 + 25 + 20 cm) oraz słupów o wymiarach 65x40 cm i 65x30 cm (skrajne). Podciągi połączono monolitycznie z żelbetowymi słupami. W ścianach zewnętrznych zaprojektowano trzpienie żelbetowe o wymiarach 30 x 30 cm (w narożach) oraz 40 x 30 i 65 x 30 cm (w płaszczyźnie ram głównych). Budynek w kierunku podłużnym i poprzecznym został usztywniony konstrukcją dwóch klatek schodowych. W płaszczyźnie poziomej usztywnienie konstrukcji zostało zapewnione przez żelbetowe stropy typu filigran o grubości 20 cm i 24 cm. Konstrukcję budynku zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojoną prętami zbrojenia głównego ze stali A-IIIN.

data realizacji projektu: maj - październik 2014

MONAR Gdańsk

Projekt dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 1241,2 m2 i kubaturze 5520,0 m3. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, w technologii tradycyjnej - fundamenty betonowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, więźba drewniana. Układ budynku trzytraktowy. W środku trakt korytarzowy i po bokach dwa trakty użytkowe zawierające pomieszczenia związane z funkcją obiektu.

 data realizacji projektu: maj 2014

PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO w Sosnowcu

Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz kosztorysów w branży konstrukcyjno-budowlanej wchodzących w skład zadania „Poprawa własności energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – w ramach kompleksowego programu zarządzania energią, pilotażowego i referencyjnego programu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa śląskiego.”

data realizacji projektu: październik 2013