• +48 502 398 444        biuro@prokonsbud.pl

BUDYNKI BIUROWE I MIESZKALNE

BUDYNEK MISZKALNY DWUKONDYGNACYJNY CZĘŚCIOWO PODPIWNICZONY w Skawinie

Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego. Budynek o pow. zabudowy 295m2 oraz nietypowej bryle opartej na trzech prostokątach, połączonych ze sobą funkcjonalnie. Budynek posadowiony został na schodkowanych ławach żelbetowych ze względu na duże nachylenie terenu. W części podpiwniczonej ściany wykonane zostały jako monolityczne żelbetowe, stropy w całym budynku zaprojektowane jako prefabrykowane płyty kanałowe strunobetonowe typu Smart. Schody między kondygnacyjnie wykonane jako monolityczne żelbetowe. Więźba dachowa zaprojektowana jako płatwiowo-kleszczowa oraz jętkowa o kącie nachylenia połaci 30o i 35o . Ze względu na duże rozpiętości i ograniczoną możliwość podparcia na słupach płatwie dachowe zaprojektowano jako stalowe z kształtowników HEB 200, opartych na wieńcach skośnych ścian zewnętrznych. Część murłat wzmocniono obustronnie ceownikami stalowymi ze względu na duże wysięgi połaci dachu poza obrys ścian zewnętrznych.

data realizacji projektu: marze-kwiecień 2017

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM w Strzelcach Małych

Projekt budowlany i wykonawczy budynku biurowo-socjalnego, trzykondygnacyjnego. Budynek oparty na rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 18,46 x 19,22m, w całości podpiwniczony. W budynku będą znajdować się dwie klatki schodowe oraz szyb techniczny. Układ ścian nośnych zaprojektowano jako jedno- i dwukierunkowy oparty na żelbetowych ławach fundamentowych. Stropy międzykondygnacyjne nad piwnicą zaprojektowano jako monolityczne krzyżowo zbrojone, natomiast na wyższych kondygnacjach mieszane - gęstożebrowe typu Ackerman oraz częściowo monolityczne, żelbetowe. Konstrukcja budynku zwieńczona stropodachem płaskim, niewentylowanym, układanym na stropie jw.

data realizacji projektu: wrzesień - październik 2015

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY w Kazimierzu Dolnym

Projekt konstrukcyjno-budowlany wykonano na zlecenie pracowni architektonicznej. W ramach projektu wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, opis techniczny oraz rysunki konstrukcyjne, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

data realizacji projektu: marzec 2014